fbpx
#DETGODALIVET
Följ oss på Facebook

Support

Frågor och svar

Här hittar du svar på de flesta frågeställningar kring pool och skötsel.

 

Om svaret på din fråga inte finns här – kontakta oss:

 

Backspolning

Manometertrycket minskar inte efter backspolning eller trycket svajar upp och ned

Vilken typ av backspolningkoppling och slang är monterad? Slangen MÅSTE vara av grov dimension, inte trädgårdsslang! Annars kommer aldrig sandfiltret att bli rent. Då spelar det ingen roll hur man än gör med kemikalierna.

 • Ifall det är rätt typ av slang, försäkra dig att rördragning av sandfiltret är korrekt kopplat.

 • Ifall manometertrycket pendlar upp och ned, kontrollera då att vattennivån i ytvattenrenaren är tillräcklig, vattennivån får aldrig bli lägre än halva ytvattenrenaren.

 • Manometern har gått sönder eller frusit.

Belysning

300W-lamporna lyser dåligt

Om beslysningen lyser svagt så har du spänningsfall mellan lamporna och transformatorn. Tillräckligt grov kabel mellan belysning och transformatorn har inte använts. Är det mer än tio meter mellan lampor och transformator måste en grövre kabel användas, det räknar en elektriker ut.

LED-lampa

Till LED belysningens fjärrkontroll skall ett batteri av typen A23 – 12 Volt användas.

Bottensug

Om det inte blir bra sug i bottensugsmunstycket:

Om flytslangen släpper från skimvacplattan vid bottensugning av poolen, om det inte är tillräckligt sug i bottenmunstycket eller om inte vattnet sköljer upp under pumplocket när pumpen är igång, kontrollera om det är luft i flytslangen.

Är sandfiltret mycket smutsigt, kolla manometertryck och backspola om det är nödvändigt.

Är flytslangen trasig eller har sprickor?

Kontrollera så silkorgarna är rena från skräp.

Kontrollera att silkorgen i pumphuset sitter rätt monterad. Öppningen i silkorgen skall vara vänd mot inkommande öppning i pump.

Kolla så skimvac-plattan tätar ordentligt.

Pröva att ta bort silkorgen ur brädd-avloppet och sätt ned flytslangen direkt i bräddavloppet utan skimvacplatta.

Försäkra dig om att pumpen går åt rätt håll.

OBS! Endast för felsökning. Skräp åker direkt till pumpen om du kör utan silkorg, med risk för pumphaveri.

Bottensugen Samba

 

Kontrollera så att plattan i botten är monterad rätt väg, mycket enkelt att missa vid montering.

Vikt måste vara monterad på slang!

Om ventilen inte låter putt, putt, putt som en gammal fiskebåt, pröva smörja den så den öppnar lättare.

Om det är luft i flytslangen försvinner sugförmågan.

Elvärmare

Det går inte att känna på elvärmare om den fungerar, den blir aldrig varm. Poolvattnet kyler mycket effektivt! En 6 kWhs elvärmare värmer en 4 x 8 m pool max en grad /dygn. Om det är kallt ute, poolen saknar isolering och poolskydd så är det inte säkert att temperaturen höjs alls!

 • Misstänker ni att värmaren inte fungerar finns inte mycket att göra utan någon som har elbehörighet som kan mäta upp den. Det du kan göra är att kolla så ingen säkring gått i huset eller att överhettningsskyddet löst ut. Då trycker du in återställningsknappen. Åker den ut igen inom kort så är det något annat fel, då måste elektriker kontrollera så inte överhettningsskyddet, termostaten, flödesvakten är trasigt eller att elpatronen är bränd.
 • Man måste även kolla så vattenflödet fungerar normalt så inte värmaren står utan eller med för liten vattengenomströmning så den blir för varm.
 • Finns inte flödesvakt inbyggt i systemet så är risken mycket stor att elvärmaren går sönder i förtid. Det räcker med att backspola poolen utan att slå av värmaren så kan den haverera. Att montera en sån kan spara mycket pengar och besvär!
 • Elvärmare skall ALLTID monteras i vattenlås!

Jetswim

Vi har aldrig haft ett fel på en Pahléns Jetswim förutom tillverkningsfel vid fabrik. Det upptäcks i så fall vid monteringen.

 • Kontrollera att vatten- och luftregleringen är inställda på rätt sätt. Kranarna måste vridas många varv för att få någon effektskillnad. Det går inte att vrida för långt, det tar stopp. Kranarnas funktion är omvänd. ”Öppnar” du kranen så stängs trycket och vice versa.

 • Kontrollera att det inte kommit in skräp i JetSwimmen, typ plastpåse eller liknande som blockerar pumphjulet.

 • Ger JetSwimmen dålig effekt, försäkra er att pumpen går åt rätt håll. Det händer allt för ofta att det är felkopplat.

 • Kolla om någon säkring har gått i huset eller ifall en fas är borta på pumpen (elektriker måste göra det)

 • Kolla så inte slangen till pneumatiska påslaget har lossnat, det sitter på baksidan av JetSwimhuset.

Läckage

Vattennivån sjunker!

Dagar med hög badfrekvens, backspolning och även till viss del avdunstning medför att vattennivån kan sjunka utan att de är något fel med poolen.

1 cm vatten i en 4 x 8 m pool är totalt ca 320 liter vatten, vid backspoolning med en pumpkapacitet på 16 m3/ tim ger ca 265 liter på en minut. I de fall du råkat få hål i din liner kan du använda en lagningssats med undervattenslim och stoppa den akuta läckan.

Slå av poolpump och täta bräddavlopp samt inloppen med plugg och gängtejp. Finns solfångare med separat in- och utlopp så pluggas dessa också. Märk upp befintlig vattennivå med en tejpbit. Vänta ett par dygn för att se om det fortsätter att sjunka.

Om vattennivån fortsätter att sjunka; Kontrollera (ifall ni har Astrals plastbelysning) att nedre anslutningen är åtdragen i lamphuset, det måste göras från baksidan (se monteringsanvisningen).

Om den är det så försäkra er om att belysning och bräddavlopp är rätt monterat. Astrals belysningssarg i plast måste sitta rätt monterad, är ramen inte det så kan det bli läckage där. Det finns uttag i ramen för fästskruvarna i sargen, de måste passas in korrekt. Kontrollera även så klämlisten runt trappan är tillräckligt åtdragen (se monteringsanvisningen).

Fortsätter det att försvinna vatten så finns läckaget i den nivå det slutar läka.

Om läckaget slutar vid pluggning av in-/utlopp;

Tag bort pluggningen, en del av vattensystemet i taget (inlopp eller utlopp), och se när det börjar läka igen, där finns läckan!

Läckage runt pooltrappa:

Ta lös täcklisterna och dra åt skruvarna lite hårdare.

Liner

Det är av yttersta vikt att man har rätt värden i poolvattnet samt inte har varmare än 28 grader i vattnet. Annars finns risk att linern “växer” och det bildas veck. Linern håller ändå tätt men kan bli estetiskt störande.

Min liner har blivit skrynklig och veckig under vintern, varför det?

Har det varit för lågt Ph-värde samt hög klorhalt kan duken “växa” under vintern och skapa veck. Även grundvatten eller kondensvatten under poolen gör att linerbotten veckar och skrynklar sig.

Jag har skrynklig och missfärgad/blekt liner under ytvattenrenaren?

Det beror på kvarglömd klorpuck i ytvattenrenaren som ger för hög klorkoncentration som i samband med stillastående vatten ger en missfärgning och påverkar linern så den skadas.

Varför går inte hörnen på linern ända ut till stommen?

När du lägger liner är det viktigt att du är noggrann så du lägger den så centrerat du kan, men du kommer inte ifrån att linern genar något i hörnen när vattnet fylls vilket är normalt.

Jag har fått färgade streck från leksaker på vår liner

Pröva sudda lite försiktigt med ett vannligt suddgummi eller fukta en trasa med rödsprit.

Montör / montage

Montage av pool

Har ni anlitat en montör som monterat er anläggning ska ni i första hand vända er till honom då det gäller frågor om anläggningens montage, t ex montagereklamation och tekniska frågor för er pool. Han vet hur allt är monterat vad gäller rördragningar, vattenflöden och sådant.

Vid felsökning är det klokt att först ringa honom för eventuella tips, han kan då ta kontakt med oss om han vet vad som är fel.

Pool - / solfångarpump

Poolpumpen har dålig effekt

Försäkra dig om att pumpen går åt rätt håll. Man kan sticka in ett buntband i fläkthuset så ser man att den snurrar åt rätt håll. Ifall elektrikern inte installerat elen rätt (vänt faserna om du har en trefaspump) så kan pumpen fungera men med dålig effekt och pumpen går sönder fort.

Även om pumpen roterar åt fel håll blir det sug i ytvattenrenaren, detta går alltså inte att använda för kontroll av pumpens rotationsriktning.

Kolla elskåpet så inte att en säkring har gått (trefaspump).

Elleverantören kan ha vänt faserna vid reparationer och renoveringar av transformatorstation/ ställverk (det har hänt!).

Våra tystgående poolpumpar har en kontrollampa som visar att pumpen går åt rätt håll. Lampan ska vara släckt. Lyser lampan rött så går den åt fel håll.

Pumpen suger dåligt/Vatten går inte ända upp till pumpens lock

Vattnet måste skölja upp under pumpens genomskinliga lock annars är något fel.

 • Pröva att dra fast dräneringspluggarna på pumphuset.Sätt några droppar diskmedel i pumphuset, och låt pumpen gå max en sekund (bara vispa till), då syns det ifall huset läker. Om O-ringen i locket läker eller det är en spricka i pumplocket kommer det att tränga ut luftbubblor där.

 • Ifall O-ringen läker, rengör den och ytorna där den sitter från eventuellt skräp, smörj packningen med såpa eller flytande tvål och dra fast locket.

Om det är en spricka i ett pumplock i plast kan du slipa lite och limma ihop det med tvåkomponentslim provisoriskt och sen beställa ett nytt lock.

Om det inte är läckage i pumpen så är läckaget före pumpen.

Täta koppling efter koppling med sanitetskitt och se när pumpen börjar suga bättre, då är det den tätningen som läker eller tar tjuvluft. Ta sedan bort kittet på kopplingen som tar ”tjuvluft” och täta den. Kom ihåg att sanitetskittet endast är en felsökningsmetod och ska avlägsnas efter felsökningen.

– Ingående kopplingar mellan ytvattenrenaren och pumpen kan suga ”tjuvluft” och minska pumpens kapacitet utan att det läker vatten i kopplingen. Det behöver inte läka vatten trots den inte är riktigt tät!

Pool-/solfångarpumpen startar inte

 • Kontrollera att alla säkringar är hela.

 • Motorskyddet har löst ut?  Kontrollera motorskyddet till elmotorn (sitter i närheten av elmotorn). Om motorskyddet löst ut bör man ta reda på varför. Skyddet ska ställas in på ca 10% högre effekt än vad motorn är på. Det måste göras av elektriker.

 • Om pumpen inte startar vid igångsättandet på våren så kan pumptätningarna kärvat ihop. Då måste man bryta strömmen till pumpen, slå 2 till 3 slag (akta fläktvingarna när du slår) på motoraxeln med en snickarhammare. Försök sedan vrida runt motoraxeln med en stor spårmejsel. Om den fortfarande sitter fast, gör om samma procedur.

 • Om pumpen inte startar efter ha låtit illa en längre period bör pumpen skickas in för kontroll, om det är en garantireparation eller om en ny pump måste införskaffas.

 • Stannar pumpen tvärt så kan det bero på att en sten, cementbit eller annat skräp har hamnat i pumphuset och blockerar den. Kontrollera så silkorgen i bräddavlopp och poolpump är hela!

Pumpen låter illa

Bryt strömmen till pumpen och ta bort fläktkåpan. Starta pumpen och hör om den låter lika illa. Det har hänt att kåpan tagit emot och ett skrikande ljud uppstått utan att det varit fel på pumpen.

Pumpen läker

 • Står pumpen där det varit risk för kyla? Då har den mycket troligt frusit sönder, då gäller inga garantier.

 • Läker det genom axeltätningen gäller inte garantier, det räknas som förslitning. Tätningen går att byta.

 • Ifall någon av silkorgarna varit igensatt av exempelvis löv eller annat skräp så kan pumpen gått torr och axeltätningen tagit skada.

 • Ifall pumpen ligger över poolens ytvattennivå ökar risken för att pumpen går torr. Backventil krävs, men det är ytterligare en felkälla.

 • Om lindningen i motorn gått sönder (mäts upp av elektriker) så kan det bero på att pumpen blivit utsatt för vatten eller står i en aggresiv miljö.

 • Ifall pumpen varit vattendränkt gäller inga garantier.

Poolbotten

Varför måste man göra poolbotten färdig samma dag?

Man behöver inte egentligen göra allt samma dag, men ifall det blir regn måste allt göras om från början vilket ger en massa extrajobb.

Poolvatten

Grönt poolvatten

Chockklorera sedan du kontrollerat ph-värdet. Orsaken till att vattnet blivit grönt är att alger börjat växa i poolvattnet. Poolväggarna brukar även bli hala i samband med detta.

Brunfärgat poolvatten

Använd flockningsmedel. Om du fyller poolen med vatten t ex från en sjö, älv eller havet kommer det med mycket partiklar. Reningsverket renar dessa partiklar efter en tid. Om du vill påskynda reningsprocessen kan du använda flockningsmedel. Vissa partiklar kan behöva fällas ut p g a filtret inte klarar av riktigt små partiklar.

Blågrönt poolvatten

Använd flockningsmedel. Oftast orsakat av kopparsalter som uppkommer genom korrosion i gamla rörledningar och i sällsynta fall från vattenkällan. Detta kan även upptäckas genom att blonda personers hår blir missfärgat.

Mjölkfärgat poolvatten

Justera ph-värdet och rengör filtret.

Kombination av högt Ph-värde och hög alkalinitet i kalkrikt vatten kan också göra vattnet mjölkigt. Är kalkhalten hög måste alkaliniteten och Ph-värdet justeras ned.

Skötsel av pooltrappa

Jag har fått en brun smutsrand i vattenlinjen och lite bruna fläckar

Sänk vattennivån lite och rengör exempelvis med Astrals Poolrengöring eller pröva gnugga med en mjuk svamp och Klorin. Om inte detta hjälper kan man använda Oxalsyra som finns att köpa i färgbutiker. Vid allmän rengöring av pooltrappa sänks vattennivån och ett båtvax utan slipmedel används.

Pooltrappan har gulnat

Ifall pooltrappan gulnat under vattenlinjen beror det på felaktigt ph-värde. Man kan försöka tvätta med ett medel som innehåller oxalsyra. Det finns i affärer som säljer båttillbehör. För att kunna rengöra hela trappan måste poolen tömmas ned till nedersta tätningslisten på trappan.

Ett alternativ är att sätta en stor kraftig skiva som täcker trappans bredd och hela höjden och sen pumpa bort vattnet i trappan. Men i det fallet kommer man ej åt kanten mot poolen.

Värmepump

Jag hittar inte kopplingarna till värmepumpen när jag ska installera den!

De ligger i maskinen bakom plåten som du måste skruva lös. Det är den stora plåten på vänster sida av maskinen i förhållande till sidan med slanganslutningarna och displayen.

Min värmepump startar men slår av efter ett tag, varför?

Kontrollera ifall det står någon felkod på värmepumpens display, se in struktionsmanualen för pumpen.

Kontrollera vattennivån i poolen, vattennivån ska ligga minst på halva nivån på din ytvattenrenare eller högre. Om vattennivån är för låg kommer det in luft i systemet och flödesvakten som kontrollerar flödet slår ifrån när luftfickor passerar. Kontrollera annars ifall du har läckage i By-passlingan eller in/utlopp på cirkulationspumpen.

Min värmepump har dålig verkningsgrad?

En värmepump ska ha en viss vattenmängd som cirkulerar runt i systemet för att få en optimal verkningsgrad, i de flesta fall då man tycker värmepumpen inte ger tillräcklig effekt har man för hög cirkulationshastighet på vattnet genom värmepumpen, vilket medför att pumpen inte hinner värma vattnet. För att avhjälpa detta kan du strypa utgående vattenkran på pumpen med din bypass-slinga och samtidigt öppna bypasskranen lika mycket som du stängt utloppet. Tänk på att flödet genom hela bypasslingan ska vara lika, vattnet ska bara ta en annnan väg! Kontrollera även manometern ifall det är dags att backspola systemet. Om alla värden på värmepumpen och övrigt verkar korrekt kan det vara så att er grundvattennivå är så hög att den når upp till poolens botten eller högre.

Har placeringen av värmepumpen någon betydelse?

Du bör placera pumpen så varmt som möjligt (t ex söderläge). Bygg inte in  pumpen eller placera den så att luftcirkulationen blir för liten.

Vinterstängning

Vinterstängning av Värmepump från EllipsPool

Öppna både in- och utlopp genom att lösgöra de delbara unionerna som är anslutna till pumpen. Luta pumpen maximalt 20 grader och låt vattnet rinnna ut. Om pumpen lutas mer finns risk att detaljer i kompressorn flyttar ur sitt läge och medför att pumpen inte kommer att starta.

Varför ska jag lägga ned poolbelysningen på botten?

När vattnet fryser på vintern och du lägger belysningen på sargkanten kommer att belysningkabeln att frysa fast i isen. Då det senare tinar och isen blir rörlig i poolen kan den fastfrusta kabeln slitas sönder. Placera därför alltid din belysning på botten av poolen vid vinterstängning enligt våra instruktioner.

Pooltak

Skötselråd för pooltaket

Håll taket snöfritt under vintern för att undvika belastningsskador. Håll skenorna rena från löv och skräp för så att hjulen alltid löper fritt. Öppna och stäng taket med varsamhet. Takets delar är gjorda för att positionera och fixera sektionerna, inte för att bromsa eller stoppa sektionerna. Vid rengöring, använd bara fönsterputs utan ammoniak. Behandla rörliga delar som lås och fjädrar med WD40 eller liknande produkt ett par gånger per år.

Problem med öppning eller stängning av pooltaket

Kontrollera att innermåttet mellan skenorna är korrekt. Mät vid på flera ställen med cirka en meters mellanrum. Är pooltaket monterat på ett trädäck? Trä är ett levande material. Måtten kan ha förändrats sedan montering. Åtgärda måtten enligt ritningen som medföljde pooltaket. Kontrollera att skenornas underlag är plant, att skenorna är parallella och att de är ordentligt fästa i underlaget. Skapar skenorna i? Då kan vindhakarna behöva justeras. Det utförs enklast i samband med bad inifrån pooltaket. Vid vindsäkring måste alla sektioner vara fixerade och låsta, och alla öppningsbara detaljer våra stängda och låsta. Panelens gummilist kan på grund av termisk expansion glida ur gummilisten. Om detta händer, spreja med fönsterputs (utan ammoniak) och tryck tillbaka gummilisten.

Säsongsöppning

Börja här 

Återmontera pooldetaljer som tagits bort över vintern. Stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar.

Införskaffa testutrustning och kemikalier

Se till att ha ett testset och fungerande mätinstrument tillgängliga innan uppstarten. Ha nödvändiga kemikalier hemma.

Säsongsöppning steg för steg

 • Återmontera pooldetaljer som tagit bort inför vintern. Stäng tömningsventiler och återmontera avtappningspluggar. Töm bräddavloppets silkorg från skräp.
 • Fyll poolen tills vattennivån ligger i centrum av bräddavloppets öppning.
 • Fyll vatten i huset för silkorgen på pumpen. OBS! Pumpen får under inga omständigheter startas utan vatten, i så fall riskerar axeltätningen att skadas.
 • Öppna ventilerna till sug-, retur- och avloppsuttagen.
 • Ställ pilen på centralventilens handtag på backspolning. Tryck ned handtaget, det underlättar vridning.
 • Starta pumpen. När pumpen sugit ur luften ur sugledningen (som tar cirka 1-3 minuter) och vattnet passerat siktglaset på centralventilens avloppsuttag, spola cirka 1-2 minuter eller tills vattnet i siktglaset är klart. OBS! Elektrisk värmare ska vara frånslagen. Stanna pumpen.
 • Vrid handtaget till renspolning, starta pumpen och spola cirka 15-30 sekunder. Stanna sedan pumpen och vrid handtaget till filter, vilket är filtrets normala läge. Stäng sedan ventilen till avloppsuttaget och starta pumpen. OBS! Stäng alltid av pumpen innan läget på centralventilens ändras.
 • Mät och justera pH-värdet till 7,2-7,6. Klorera med chokklor via bräddavlopp till klorvärde 2 ppm (mg/liter). Vid upprepad klordosering, vänta 3 timmar mellan varje test för att kloret ska hinna lösas upp. Justera till rekommenderat klorvärde. Efter 24 timmar, borsta rent poolens golv och väggar och bottensug poolbotten.
 • Bada och njut.

Pool

Rejäla kvalitetspooler från norrland

Med vårt flexibla modulsystem kan vi leverera en pool som passar dina behov och önskemål.

Pool

VÅR HÄRLIGA KATALOG

Experter sedan 1989

Kontakt

Har du frågor eller funderingar? Tveka inte att höra av dig, vi kan svaret på dina frågor.